Nejvyšší kvalita svaru

Péče o každý detail

Důkladnost

Naší předností je důkladnost ve všem, co děláme. Úvodní jednání se zákazníkem si podrobně zaznamenáváme, aby byl zákazník s naším výrobkem plně spokojen.

Bezpečnost zboží

Naši zaměstnanci dbají na bezpečnost práce. Díky školením znají pravidla BOZP a požární ochrany.

Velikost

Nabízíme velkorozměrové plachty z PVC. Plachty Protan Elmark zastřešují hřiště a kluziště a dobře slouží svým uživatelům.

Preciznost

Preciznost a přesnost v měření během výroby je základ k tomu, aby výrobek splňoval nejvyšší jakostní standardy.

Frekvence

Zárukou vysoké kvality svařovaného PVC jsou vysokofrekvenční vlny používané při výrobě.

Bezvadný technický stav

Stroje používané k výrobě jsou v bezvadném technickém stavu, což jim umožňuje plnit velké množství zakázek.

Intenzita

Neustálá kontrola počátečních parametrů při svařování PVC je klíčem k úspěchu

Měření

Každý metr použitého materiálu je zaznamenáván, aby bylo možné včas objednat materiál a udržet kontinuitu výroby

Označení

Označování PVC materiálu během výroby eliminuje chyby při dodatečném přivařování složitých elementů opláštění

Rychlost

Velmi důležitým faktorem při výrobním procesu je čas. Stanovení časových rámců pro realizaci zakázek umožňuje zefektivnit práci.

Nejvyšší kvalita svaru

Svařované ocelové díly, provedené firmou Protan Elmark odpovídají normě ISO 3834 a svářeči mají nejvyšší kvalifikace.

Kontrola

Zavedení certifikovaného systému dle normy PN-EN 1090 umožňuje označovat výrobky Protan Elmark značkou CE.

Shoda s dokumentací

Protan Elmark má vlastní konstrukční oddělení a kvalifikované konstruktéry, kteří vyvíjejí naše produkty. Výrobní proces v celém rozsahu odpovídá konstrukční dokumentaci.

Tuhost a rovnováha

Naše produkty jsou bezpečné. Úhel sklonu střechy, kvalita použitých PVC materiálů a síla napnutí materiálů umožňují sesouvání sněhu a lanové výztuže použité v našich konstrukcích přinášejí tuhost a rovnováhu.

kontaktujte nás

 

zeptejte se

navrhnete halu


Pro získání podrobné cenové nabídky nakonfigurujte požadovanou halu a pošlete nám kontaktní údaje.

navrhnete

Kontakty

Zavolejte nám

+420 739 226 225
zpět